انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1401 در رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی آماده کنیم.

در انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 1401، باید به مواردی که در ادامه این مقاله جامع مطرح می کنیم بسیار توجه داشته باشید. انتخاب رشته اشتباه باعث می شود تا شما با رتبه ای خوب حتی شانس قبولی خود را به صفر برسانید. انتخاب رشته ای صحیح و کاملاً هوشمندانه و حساب شده در ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی باعث می شود تا شما با رتبه ای بد، در دانشگاهی فراتر از حد انتظار قبول شوید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

بدون درک نکات زیر، هرگز اقدام به انتخاب رشته در ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی نکنید.

 • رتبه شما در سهمیه ثبت نامی شما در ارشد آمار زیستی، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی به هیچ وجه به منزله قبولی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد آمار زیستی، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1401، صد در صد قبول هستید.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

اساس انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

ابتدا باید بدانید که اصول اصلی انتخاب رشته ارشد در وزارت بهداشت چیست. این اصول، اصولی ثابت هستند که باید در تمامی انتخاب رشته های ارشد بهداشت رعایت شود. این اصول عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در سال 1401
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک این موارد که به صورت عمومی برای انتخاب رشته در تمامی گروه های آزمون ارشد بهداشت، ثابت هستند، به مطلب زیر رجوع کنید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

حالا که درکی کلی از انتخاب رشته ارشد بهداشت دارید، می توانیم به سراغ انتخاب رشته تخصصی رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 1401 برویم.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

برای انتخاب رشته آمار زیستی، باید در ابتدا بدانید که ظرفیت های پذیرش سال 1401 به چه ترتیب خواهد بود. دانشگاه های پذیرنده ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 1401 و براساس دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، چه دانشگاه هایی هستند و هر کدام از این دانشگاه ها چند نفر ظرفیت دارند و در هر کدام از این دانشگاه ها چه شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی  وجود دارد.

برای دیدن دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401 به لینک زیر مراجعه کنید:

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401 در دوره های روزانه

10

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401 در دوره های شهربه پرداز

3

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

13

داوطلبان ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

انتخاب های روزانه

3

انتخاب های شهریه پرداز

3

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی سال 1401

6

شانس قبولی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

شانس قبولی در ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 1400 ارشد آمار زیستی، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می تواند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

احتمال قبولی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401 در سهمیه آژاد و ایثارگران

در انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401، توجه داشته باشید که رتبه در سهمیه اهمیت دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد آمار زیستی، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی سال 1401 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 1401 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1401، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

اولویت بندی به این معناست که شما 19 انتخاب ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام انتخاب ها را حذف کنید و کدام انتخاب ها را بالاتر از دیگر انتخاب ها قرار دهید.

اولویت بندی، پس از داشتن شانس های قبولی در ارشد آمار زیستی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی از قبولی در ارشد باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند چیدمان انتخاب رشته شما در ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی سال 1401 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

شما زمانی می توانید انتخاب رشته درست و دقیق در ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی داشته باشید که هم تک تک دانشگاه ها را به خوبی بشناسید و هم بدانید که برای هدف آینده شما کدام دانشگاه اهمیت دارد.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

دوره ها در انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

در انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی سال 1401، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها.

در مدرک دوره های شبانه یا شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید نمی شود. مدرک دوره های شهریه پرداز عیناً مشابه مدارک دوره های روزانه است.

شهریه های ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 1401 برای دوره های شهریه پرداز

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی به میزان اعتبار و رتبه آن دانشگاه علوم پزشکی در ارشد وزارت بهداشت دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد آمار زیستی، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقلی و حداکثری شهریه های تحصیل در ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی سال 1401 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل در دروه شهریه پرداز ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دروه شهریه پرداز ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

12،000،000 تومان

مشاوره انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 1401

برای مشاوره انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی در سال 1401، تیم تخصصی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. مشاوره شانس های قبولی کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1401
 4. بررسی قبولی سهمیه های ایثارگران و تاثیر آنها بر روی قبولی سهمیه آزاد و سپس ارزیابی مجدد شانس قبولی شما
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی شما براساس شانس های قبولی شما، محل سکونت شما، امکان ادامه تحصیل راحت در مقطع دکترا و یا پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور
 6. در نظر گرفتن هزینه های تحصیل و میزان توان مالی شما
 7. تحلیل نهایی تمامی شرایط شخصی شما از جمله شاغل بودن، متاهل بودن و یا هر شرایط خاص زندگی شخصی شما
 8. چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد و ارائه آن به شما

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ – دفترچه و راهنما

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا همان کنکور ارشد پزشکی، با انتشار کارنامه های ارشد وزارت بهداشت شروع می شود. برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت باید پیش نیازها، نکات و قواعد و قوانین آن را بدانید و رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم …

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری

نحوه و راهنمای انتخاب رشته ارشد پرستاری در این مطلب قصد داریم، نحوه انتخاب رشته ارشد پرستاری را به صورت یک راهنمای گام به گام تشریح کنیم. انتخاب رشته ارشد پرستاری ۱۴۰۱ دغدغه داوطلبان ارشد پرستاری است و باید به این دغدغه به صورت کامل پرداخت و پاسخ داد. توجه …

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱، برای انجام انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت یا ارشد پزشکی در زمان اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد بهداشت، توسط سنجش پزشکی منتشر می شود. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۱ از …