انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد بسیار پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آماده کنیم.

در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401، باید به مواردی که در ادامه این مقاله جامع مطرح می کنیم بسیار توجه داشته باشید. انتخاب رشته اشتباه باعث می شود تا شما با رتبه ای خوب حتی شانس قبولی خود را به صفر برسانید. انتخاب رشته ای صحیح و کاملاً هوشمندانه و حساب شده در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت باعث می شود تا شما با رتبه ای بد، در دانشگاهی فراتر از حد انتظار قبول شوید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

بدون درک نکات زیر، هرگز اقدام به انتخاب رشته در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نکنید.

 • رتبه شما در سهمیه ثبت نامی شما در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به هیچ وجه به منزله قبولی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1401، صد در صد قبول هستید.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست.

اساس انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

ابتدا باید بدانید که اصول اصلی انتخاب رشته ارشد در وزارت بهداشت چیست. این اصول، اصولی ثابت هستند که باید در تمامی انتخاب رشته های ارشد بهداشت رعایت شود. این اصول عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک این موارد که به صورت عمومی برای انتخاب رشته در تمامی گروه های آزمون ارشد بهداشت، ثابت هستند، به مطلب زیر رجوع کنید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401

حالا که درکی کلی از انتخاب رشته ارشد بهداشت دارید، می توانیم به سراغ انتخاب رشته تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401 برویم.

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

برای انتخاب رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، باید در ابتدا بدانید که ظرفیت های پذیرش سال 1401 به چه ترتیب خواهد بود. دانشگاه های پذیرنده ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401 و براساس دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، چه دانشگاه هایی هستند و هر کدام از این دانشگاه ها چند نفر ظرفیت دارند و در هر کدام از این دانشگاه ها چه شرایط خاصی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت وجود دارد. برای دیدن دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 به لینک زیر مراجعه کنید:

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 در دوره های روزانه

100

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 در دوره های شهریه پرداز

12

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

112

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

داوطلبان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1401، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته وزارت بهداشت، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب ها در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

انتخاب های روزانه

32

انتخاب های شهریه پرداز

3

تعداد کل انتخاب های انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سال 1401

35

شانس قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

شانس قبولی در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 98 ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می تواند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401 در سهمیه آزاد و ایثارگران

در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401، توجه داشته باشید که رتبه در سهمیه اهمیت دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سال 1401 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1401، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

اولویت بندی به این معناست که شما 19 انتخاب ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام انتخاب ها را حذف کنید و کدام انتخاب ها را بالاتر از دیگر انتخاب ها قرار دهید.

اولویت بندی، پس از داشتن شانس های قبولی در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی از قبولی در ارشد باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند چیدمان انتخاب رشته شما در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سال 1401 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

شما زمانی می توانید انتخاب رشته درست و دقیق در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت داشته باشید که هم تک تک دانشگاه ها را به خوبی بشناسید و هم بدانید که برای هدف آینده شما کدام دانشگاه اهمیت دارد.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دوره ها در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

در انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سال 1401، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان شبانه. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها.

در مدرک دوره های شبانه یا شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید نمی شود. مدرک دوره های شهریه پرداز عیناً مشابه مدارک دوره های روزانه است.

شهریه های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401 برای دوره های شهریه پرداز

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به میزان اعتبار و رتبه آن دانشگاه علوم پزشکی در ارشد وزارت بهداشت دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقلی و حداکثری شهریه های تحصیل در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سال 1401 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401

حداقل شهریه تحصیل ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

12،000،000 تومان

مشاوره انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 1401

برای مشاوره انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سال 1401، تیم تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. مشاوره شانس های قبولی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1401
 4. بررسی قبولی سهمیه های ایثارگران و تاثیر آنها بر روی قبولی سهمیه آزاد و سپس ارزیابی مجدد شانس قبولی شما
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت شما براساس شانس های قبولی شما، محل سکونت شما، امکان ادامه تحصیل راحت در مقطع دکترا و یا پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور
 6. در نظر گرفتن هزینه های تحصیل و میزان توان مالی شما
 7. تحلیل نهایی تمامی شرایط شخصی شما از جمله شاغل بودن، متاهل بودن و یا هر شرایط خاص زندگی شخصی شما
 8. چیدمان نهایی انتخاب رشته ارشد و ارائه آن به شما

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

سلام. اگر شهریه برمبنای بورسیه نیروهای مسلح باشه، نزدیک به 3 الی 4 ملیون میشه ولی اگر سهمیه آزاد غیر نیروهای مسلح باشه بین 8 تا 10.5 ملیون میشه. تغییر این شهریه هم بستگی به تعداد واحدهای پژوهشی عملی داره

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …