آخرین رتبه های قبولی شنوایی سنجی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شنوایی شناسی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه های قبولی رشته شنوایی سنجی 1401-1400

رتبه های قبولی رشته شنوایی سنجی دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی شنوایی سنجی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی شنوایی سنجی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی شنوایی سنجی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی شنوایی سنجی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی شنوایی سنجی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای شنوایی سنجی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی شنوایی سنجی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی شنوایی سنجی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

رتبه ها قبولی شنوایی سنجی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شنوایی سنجی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شنوایی سنجی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3025 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 49.4 73.4 62.7 32 -1.29
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 42.7 45.59 44.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3219 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 46.7 54.7 68 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 43.4 40 42 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3417 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شیراز 37.4 72 53.4 64 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
24 45.4 63.4 25.79 زن-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3496 شنوایی سنجی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 38.7 84 84 37.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
25.39 46.7 38.9 24.79 مرد-تهران

رتبه های قبولی شنوایی سنجی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شنوایی سنجی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شنوایی سنجی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4391 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 62.7 89.4 78.69 45.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
29.5 44.7 34.5 20 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4879 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 50.7 66.69 85.4 85.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 47.4 30 39.09 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5084 شنوایی سنجی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران 46.7 48 69.4 54.7 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
21.39 52 22.29 41 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5220 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 29.39 38.7 37.4 62.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 65.4 47.79 37.2 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6012 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 42.7 80 78.69 0 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
17.39 46.7 35.59 39.09 مرد-زاهدان

رتبه های مورد نیاز قبولی شنوایی سنجی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی شنوایی سنجی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی رشته شنوایی سنجی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3381 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تهران 37.4 78.69 61.4 9.39 30.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 42 62.29 46.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3880 شنوایی سنجی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 22.7 68 68 77.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
27 53.4 31.1 34.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3974 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 34.7 42.7 66.69 21.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 66.69 21.89 39.09 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4127 شنوایی سنجی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 44 76 62.7 20 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
9.39 53.4 34.5 41 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4328 شنوایی سنجی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی بابل 26.7 46.7 78.69 36 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
30.7 45.4 33.4 35.29 مرد-بابل

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …