آخرین رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی کاردرمانی 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی کاردرمانی کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی کاردرمانی کنکور 1400 به داوطلبان کنکور تجربی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه لازم برای قبولی فلان دانشگاه برای کاردرمانی چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه لازم برای قبولی کاردرمانی کنکور تجربی 1400 قرار داده شود.

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 1 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی سهمیه منطقه یک (1) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3048 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 41.4 66.69 76 90.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 56.7 25.6 42 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
3935 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران 38.7 57.4 61.4 64 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 47.4 52.29 29.6 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4410 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 32 72 64 37.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
28 40.7 42.29 29.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5084 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اراک 21.39 32 41.4 41.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
34.7 42.7 30 43.9 مرد-اراک
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5874 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 20 40 69.4 53.4 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 53.4 34.5 27.7 مرد-تبریز

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 2 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی سهمیه منطقه دو (2) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5561 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 25.39 54.7 49.4 42.7 14.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 56.7 41.2 44.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6071 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) 32 73.4 68 53.4 22.7
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 47.4 48.29 39.09 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6265 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 42.7 72 62.7 70.69 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
16 50.7 44.5 21 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6332 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی-تهران (رشته های پزشکی) 20 80 80 42.7 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
10.69 56.7 40.29 36.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6517 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 40 62.7 82.69 80 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
18 42.7 34.5 25.79 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6658 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 42.7 78.69 77.4 57.4 12
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 26 44.5 29.6 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9391 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 41.4 70.69 53.4 62.7 16
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 38 33.4 26.7 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
9819 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 9.39 70.69 58.7 90.69 10.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 38.7 57.79 23.89 مرد-زنجان

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 3 کنکور 1400

در جدول زیر رتبه های لازم برای قبولی کاردرمانی سهمیه منطقه سه (3) کنکور تجربی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور تجربی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور تجربی در این جدول ها آورده شده است.

آخرین رتبه های قبولی کاردرمانی منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
4247 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی ایران 32 72 82.69 49.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
14.69 50 48.9 24.79 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5385 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران 36 60 61.4 64 6.69
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
20 42.7 33.4 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
5457 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی تبریز 48 58.7 73.4 76 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
13.39 40 25.6 26.7 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6188 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی همدان 30.7 62.7 65.4 53.4 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12.89 53.4 3.4 48.59 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
6362 کاردرمانی-روزانه-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز 25.39 77.4 57.4 73.4 17.39
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
8 41.4 24.5 40 زن-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان زمین
8543 کاردرمانی-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه علوم پزشکی زنجان 18.7 54.7 52 29.39 0
ریاضی زیست فیزیک شیمی جنسیت
12 40.7 17.79 24.79 زن-زنجان

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …