آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه ها 1401-1400

رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی برق 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه ها 1401-1400

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی برق دانشگاه ها در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی برق کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی برق کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق سهمیه مناطق 1401-1400

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی برق کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی برق چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی برق 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی برق کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی برق دانشگاه ها منطقه 1

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی برق دانشگاه ها سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی برق منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
195 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 54.7 70.69 78.69 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
43.79 80.8 43.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
280 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه تهران 60 73.4 73.4 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
47 55.59 49.59 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
585 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 56 66.69 82.69 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.79 58.59 42.9 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
969 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 62.7 60 73.4 85.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
34.09 48.9 13.39 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1585 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 44 81.4 72 66.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.89 36.29 33.4 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1744 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 29.39 44 64 64
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
42.29 22.29 16.2 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2068 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 26.7 66.69 48 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
21 50.4 26.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2240 مهندسی برق-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 38.7 40 66.69 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
25.6 14.89 29.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2612 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه شیراز 62.7 78.69 50.7 84
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 20.79 26.7 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2819 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 37.4 57.4 56 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 31.2 25.79 زن-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4122 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه تبریز 41.4 46.7 56 89.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 16.29 12.39 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4910 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز 24 34.7 48 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
9.39 17.79 15.3 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5675 مهندسی برق-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 26.7 40 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
17.1 10.39 8.6 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5889 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه فردوسی مشهد 20 30.7 41.4 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
13.19 23.79 4.8 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6729 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه یزد 18.7 41.4 56 68
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 22.29 17.2 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7686 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 18.7 40 25.39 42.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 11.89 5.8 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7861 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 21.39 24 10.69 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 0.8 17.2 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
7867 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه مازندران – بابلسر 24 24 10.69 58.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 7.5 6.69 مرد-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8971 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 18.7 33.4 32 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.19 0.8 7.69 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9452 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 13.39 26.7 30.7 32
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
10.89 6.69 -0.89 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
14428 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز 32 32 46.7 13.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 -0.69 8.6 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17610 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 8 4 0 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 1.5 1 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
23542 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه بیرجند 28 26.7 30.7 -4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
-0.69 0.8 0 زن-بیرجند

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی برق دانشگاه ها منطقه 2

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی برق دانشگاه ها سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی برق منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
136 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه تهران 65.4 77.4 94.69 48
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
43 68.19 35.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
307 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 36 68 65.4 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
34.9 71.19 44.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
853 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 46.7 61.4 64 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
20.5 37.09 35.29 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
961 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 10.69 45.4 64 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
42.5 40 30.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
967 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران 38.7 56 65.4 56
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
28.1 26 27.7 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1991 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 30.7 26.7 26.7 41.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.2 18.6 10.5 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2087 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه تبریز 36 50.7 58.7 6.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16 11.19 32.4 زن-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2252 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه شیراز 45.4 57.4 64 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 21.5 17.2 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4001 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 9.39 12 25.39 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.7 12.6 13.39 مرد-بابل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8538 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه گیلان – رشت 8 20 14.69 5.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 8.19 2.9 مرد-رشت
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8792 مهندسی برق-غیر انتفاعی-استان تهران – دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران 18.7 26.7 14.69 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14.8 0 5.8 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8909 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه شهید باهنر – کرمان 26.7 42.7 40 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 0 8.6 مرد-کرمان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9434 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 24 38.7 29.39 9.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 3 2 زن-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9745 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه یزد 0 6.69 33.4 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.2 5.19 0 مرد-یزد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
10474 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه مازندران – بابلسر 29.39 9.39 26.7 30.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 12.6 2 زن-بابلسر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
11371 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 22.7 9.39 36 8
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 0 4.8 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
12170 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه تبریز 9.39 17.39 22.7 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 0.8 3.9 مرد-تبریز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
18133 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه زنجان 9.39 25.39 14.69 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 3.79 2 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
24280 مهندسی برق-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه سمنان 6.69 -1.29 1.39 4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 0 مرد-سمنان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
26314 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 1.39 8 17.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 0 0 مرد-زاهدان

رتبه های مورد نیاز قبولی مهندسی برق دانشگاه ها منطقه 3

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی برق دانشگاه ها سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه های قبولی دانشگاه ها رشته مهندسی برق منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
49 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 40 76 81.4 73.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.1 54.9 54.29 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
244 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان 34.7 54.7 68 53.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
23.29 39.29 18.1 مرد-اصفهان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
878 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 36 18.7 45.4 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 17.79 10.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
901 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد 21.39 37.4 34.7 33.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
14 17.1 9.6 مرد-مشهد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1365 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز 9.39 38.7 34.7 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 11.89 20 مرد-شیراز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2220 مهندسی برق-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 37.4 25.39 44 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.09 3.79 22 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2930 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه بوعلی سینا – همدان 2.7 29.39 24 34.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7.8 5.19 14.3 مرد-همدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3691 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه کردستان – سنندج 34.7 42.7 9.39 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 10.39 33.4 زن-سنندج
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
4920 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه قم 18.7 5.4 41.4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 11.19 2 مرد-قم
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6660 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 24 14.69 36 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 -0.69 10.5 مرد-اهواز
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6690 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه زنجان 17.39 33.4 21.39 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 0 3.9 مرد-زنجان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
6718 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه خلیج فارس – بوشهر 8 41.4 10.69 20
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.3 0 5.8 مرد-بوشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8514 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 30.7 28 30.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
1.6 1.5 0 مرد-اردبیل
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
8931 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه گلستان – گرگان 16 0 8 -1.29
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
7 2.29 0 مرد-گرگان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
9027 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 21.39 2.7 12 29.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 3 -1.89 مرد-بندرعباس
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13226 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه صنعتی کرمانشاه 9.39 6.69 14.69 1.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0 0 مرد-کرمانشاه
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
13652 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 13.39 18.7 4 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
4.69 -0.69 2 مرد-خرم آباد
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
15509 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان 17.39 18.7 9.39 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0.8 0 0 مرد-زاهدان
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
17211 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه ولایت – ایرانشهر 18.7 10.69 16 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
0 0 1 مرد-ایرانشهر
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
21370 مهندسی برق-روزانه-دانشگاه زابل 20 12 37.4 -2.59
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
2.4 -2.2 -1.89 مرد-زابل

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کنکور سراسری
لیست رشته های بدون کنکور تجربی ۱۴۰۱

لیست رشته های بدون کنکور تجربی در سال ۱۴۰۱ رشته های تجربی که در سال ۱۴۰۱، بدون کنکور پذیرش می شوند در گروه های مختلفی دسته بندی می شوند. گروه علوم پایه دارای 11 رشته، گروه کشاورزی 21 رشته، وزارت بهداشت 3 رشته و رشته های مشترک با گروه علوم …

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …